O nas

Firma Wman świadczy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Zajmujemy się sektorem stoczniowym oraz budowlanym w obrębie infrastruktury, zakładów przemysłowych , stoczni oraz obiektów ze złożami ropy naftowej i gazu. Podejmujemy pełną odpowiedzialność za wykonane usługi. Naszymi klientami są zarówno osoby prywatne , jak i firmy.Nieustannie pracujemy nad poprawieniem warunków pracy oraz zminimalizowaniem niszczenia materiałów i środowiska.

Stawiamy na zdrowie i dobro naszych pracowników oraz poprawy naszego środowiska pracy .staramy się byc dobrym pracodawca. uważamy naszych pracownikow i ich kompetencje za najważniejszy atut współpracy z nami.

Zespół doświadczonych fachowców stanowi gwarancję profesjonalnego wykonania każdego z powierzonych nam projektów, czego dowodem są kolejne zlecenia.
Działalność naszą ciągle doskonalimy, realizując postawione cele strategiczne:

 • doskonalenie zasad i metod zarządzania ochroną środowiska .
 • doskonalenie zasad bezpieczeństwem pracowników
 • dbanie o pracowników oraz środowisko
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Postawione cele realizujemy poprzez:

 • pełne zaangażowanie kadry zarządzającej w osiąganie celów strategicznych firmy,
 • systematyczne podnoszenie poziomu jakości pracy naszych pracowników,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności personelu,
 • ciągłą minimalizację ryzyk związanych z pracą
 • oraz zapobiegania zdarzeniom wypadkowym i chorobom zawodowym,
 • prowadzenie szerokiego dialogu z pracownikami i wszystkimi zainteresowanymi stronami o naszych przedsięwzięciach na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego,
  spełnienie wymagań prawnych dot. zagrożeń BHP i innych wymagań, do spełnienia których się zobowiązujemy,

Zakres usług :

 • malowanie
 • piaskowanie
 • mycie podciśnieniem
 • prace rurarskie i elektryczne
 • spawanie

Firma WMAN jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i działa w sposób etyczny, zrównoważonej i społecznie odpowiedzialny sposób. Szacunek dla ludzi jest podstawą naszych wartości.
Wykonujemy modernizacje, remonty itp różnych typów statków , budynków oraz płatform gdzie wymienione wyżej usługi możemy wykonać.
Mamy bogate doświadczenie w wykonywaniu prac remontowych.
Wszystkie projekty , które  wymagają szerokiej gamy usług takich jak spawania ,elektrycznych, rurociągów, piaskowania i malowania obiektów .
Wszystkie prace wykonywane są przez doświadczonych i certyfikowanych pracownikó działających wg wysokich standardów i unikalnych potrzeb